Villkor och information

Företagsinformation

Innehållet i denna webbutik tillhandahålls, uppdateras och hanteras av SpecialLuftvapen.

Hemsida: www.specialluftvapen.se
E-postadress: info@specialluftvapen.se

Åldersgräns

Observera att våra luft- och airsoftvapen är licensfria i Sverige men får endast köpas av den som fyllt 18 år.

När man bekräftar sitt köp av luft- eller airsoftvapen i SpecialLuftvapens webbutik intygar man samtidigt att man har fyllt 18 år samt tagit del av våra övriga villkor och bestämmelser.

Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning till den som inte uppfyller det lagstadgade ålderskravet, alternativt inte kan styrka sin ålder med svenskt personnummer.

Vid beställning behöver vi följande information:

– Namn
– Adress*
– E-post
– Mobilnummer**
– Personnummer

* Vi levererar endast till folkbokföringsadress
** Om man önskar leveransavisering via SMS

Vad säger lagen?

Nedanstående information är hämtad från Polisens hemsida.
————————————————————————-

Luftvapen, paintball, soft air gun och övriga vapen

Effektbegränsade vapen drivs oftast med kolsyra, luft eller fjäder. Projektilen kan vara en metall- eller plastkula, en pil eller en färgampull.

Under 18 år
Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få licens för den här typen av vapen.

Över 18 år
Du som fyllt 18 år får inneha effektbegränsade luft- och fjädervapen utan licens.

Effektbegränsade vapen
Effekten för ett skjutvapen bestäms utifrån kulans/ampullens/projektilens vikt och hastighet. Effekten mäts i joule och gränsen för ett effektbegränsat vapen går vid 10 joule, uppmätt fyra meter från pipans mynning (så kallad anslagsenergi). Gränsen för helautomatiska vapen är 3 joule.

————————————————————————-
(Källa: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/luftvapen-paintball-ovriga-vapen)

Säkerhet

Tänk på säkerheten när du skjuter med luft- eller airsoftvapen!
Skjut eller sikta aldrig mot djur eller människor!

Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av luft- eller airsoftvapen! Detta innefattar moment som laddning av ammunition, montering av CO2-patron, påfyllning av gas, avfyrning etc. 

Välj en säker plats att skjuta på där du inte riskerar att skada någon/något. Tänk också på att det är mycket svårt att visuellt skilja luft- och airsoftvapen från skarpladdade vapen. Detta kan orsaka allvarliga missförstånd hos grannar eller ordningsmakt.
Transportera alltid dina luft- eller airsoftvapen i fodral eller väska.

Förvara dina luft- eller airsoftvapen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn.

Lämna aldrig ett luft- eller airsoftvapen innehållande CO2 eller ”green gas” i direkt solljus under långa perioder.

Observera att luft- och airsoftvapen med s.k. blowback-effekt ska hållas på säkert avstånd från ögon och ansikte vid avfyrning. Dessa vapen har en mantel (eller annan del) som vid avfyrning färdas bakåt med hög hastighet. Säkert avstånd är armlängds avstånd från ansiktet.

Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

 • Payson
  Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss med VISA, MasterCard eller internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank).
  Läs mer om Payson här: www.payson.se 
 • Förskottsbetalning – Bankgiro
  Betala enkelt och smidigt till vårt Bankgiro.

 • Förskottsbetalning – Swish
  Swisha din betalning till nummer 1236715957.

 • Förskottsbetalning – banköverföring
  Vi har bankkonto i SEB för dig som föredrar att betala via banköverföring.

Leverans, retur och reklamation

Vi erbjuder följande leveransmetoder:

 • DHL [Standard]
  Frakten kostar 49 kr för leveranser inom Sverige.

  Leveranstider:
  För lagerstatus ”I lager” är leveranstiden 2-4 dagar för leverans till närmaste utlämningsställe.
  För lagerstatus ”Tillgänglig som restorder” är leveranstiden 9-12 dagar för leverans till närmaste utlämningsställe.

 • PostNord
  Vänligen kontakta oss före beställning om du vill att vi skickar dina varor med PostNord.

Om en artikel har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive artikel. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta via e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar under förutsättning att ditt paket inte redan har skickats från vårt lager.
Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen när det är omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad förutom om varan är defekt eller om vi har råkat packa ner fel vara (se avsnittet ”Reklamation” nedan).
Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott.
Vid byten betalar vi den nya frakten från vårt lager till dig.

Reklamation

När du har tagit emot din vara är det ditt ansvar att inom rimlig tid kontrollera att varan motsvarar det du har beställt.
En reklamation innebär att du meddelar oss via e-post att du inte godtar varan och anger på vilket sätt varan är felaktig. Vid reklamation försöker vi i första hand avhjälpa felet genom reparation (om möjligt), annars skickar vi en ersättningsvara till dig. Skulle det mot förmodan vara så att vi inte kan göra något av detta har du rätt att få prisavdrag eller häva ditt köp (d.v.s. returnera varan och få pengarna tillbaka).

Om försändelsen har synliga skador när den når fram till dig ska du snarast möjligt anmäla detta till transportföretaget, eftersom det sannolikt beror på omild/felaktig behandling av försändelsen under transport.

Vi återbetalar rimliga fraktkostnader som kan uppstå i samband med att du returnerar varan, under förutsättning att reklamationen är berättigad. För återbetalning av fraktkostnader måste även kvittot du fick från transportföretaget skickas till oss via e-post.

Se till att använda tillräckligt med emballage för att skydda varan under transport. 

14 dagars öppet köp / ångerrätt

Vi följer distansavtalslagen och därmed har du rätt att returnera beställda varor (gäller endast konsumenter, ej företagskunder) utan att ange någon anledning. Du ångrar ditt köp genom att du, inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning (eller större del av beställningen), meddelar oss via e-post. Varan ska returneras väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.
Observera att du först måste hämta ut paketet från utlämningsstället för att det ska räknas som mottaget. Det går således inte att låta paketet gå i retur per automatik om man avser att utnyttja öppet köp / ångerrätt.

Om du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, och detta har lett till att varan som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning från det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Du får själv stå för eventuella transportskador vid utnyttjande av öppet köp. Se därför till att använda tillräckligt med emballage för att skydda varan under transport. 

Återbetalning

Om du utnyttjar öppet köp betalar vi tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan.
Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se

Integritetspolicy och GDPR 

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. På deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av.

Behandling av personuppgifter

GDPR-lagen handlar om hur företag ska behandla personuppgifter, vilket är två viktiga begrepp att förstå. Personuppgifter kan förklaras som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar enskild person (även kallad registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Behandling av dessa uppgifter innebär att det genomförs en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på sådan behandling är insamling, strukturering, lagring, bearbetning, spridning eller radering.

Vi sparar följande persondata om våra kunder:

Kunder: Förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/organisationsnummer, momsnummer, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer.

Beställningar: IP-adress, e-post, person-/organisationsnummer, momsnummer, företag/organisation, förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, telefonnummer.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Vänligen kontakta oss via e-post i detta avseende.

Grundläggande principer i GDPR

Lagen bygger på följande grundläggande principer, som ska efterlevas när personuppgifter behandlas:

Ändamålsbegränsning
Personuppgifter får endast behandlas för specifika, explicita och legitima ändamål.

Lagringsminimering
Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Uppgiftsminimering
Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Laglighet, korrekthet och öppenhet
Behandling måste vara laglig, rättvis och öppen i relation till de enskilda och innefattar en skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Integritet och konfidentialitet
Krav på lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.

Ansvarsskyldighet
Ansvaret innefattar en skyldighet att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna.

Kryptering

Denna sida använder krypteringstekniken SSL för att garantera säkerheten för din personliga information. Denna teknik säkerställer att personuppgifter du lämnar i vår webbutik inte kan ses, avlyssnas eller ändras av någon tredje part på Internet.

Miljö

SpecialLuftvapen värnar om miljön genom att återanvända förpackningsmaterial och emballage.
Våra transporter hanteras av DHL som kontinuerligt arbetar med att minska sina utsläpp av koldioxid (mer information om detta finns här).

Övrigt

På produkter märkta som demoexemplar (”DEMOEX”) lämnas ingen garanti. Dessa produkter säljs istället till nedsatt pris.

Kolsyrepatroner, gas, batterier samt ammunition ingår inte vid köp av luft- eller airsoftvapen. 

Ej uthämtat paket debiteras med 150 kr. Det är därför viktigt att ange en korrekt e-postadress eller mobilnummer vid beställning, för att kunna ta emot leveransavisering från DHL.

Vi säljer inte till kunder bosatta utanför Sverige och vi levererar inte till utländska adresser.

SpecialLuftvapen förbehåller sig rätten att ändra priser och produkterbjudanden i webbutiken utan föregående avisering.

Vi gör vårt yttersta för att produktbeskrivning och bilder ska stämma överens med produkten, men reserverar oss för eventuella felskrivningar samt skiftande färgnyanser som beror på en bilds kvalitet eller upplösning. Vänligen fråga oss om något verkar oklart!

Produktbeskrivningar på www.SpecialLuftvapen.se eller på andra platser på Internet där SpecialLuftvapen har valt att annonsera, får inte kopieras eller användas i andra kommersiella eller offentliga sammanhang utan skriven tillåtelse från SpecialLuftvapen.

__________

Texten på denna sida uppdaterades 2019-11-15.